เคยสังเกตไหมว่า สุขภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากัน

  • น้ำหนักเริ่มต้นเท่ากัน
  • ออกกำลังกายหนักเท่ากัน
  • กินอาหารเท่ากัน และเหมือนกัน

แต่ทำไม ผลลัพธ์จึงไม่เท่ากัน

ตอบ เพราะระบบร่างกาย ย่อยและดูดซึมสารอาหาร ได้ไม่เท่ากัน
ร่างกายเรารับโปรตีนจากอาหารโดยย่อยให้อยู่ในรูปของอะมิโนก่อน
จึงดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ถ้าร่างกายเราย่อยได้หมด ดูดซึมได้ดี ผลลัพธ์ก็คงชัดเจนต้องพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร เช่น เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อเพาะกาย
เพื่อเสริมสุขภาพ หรือเพื่ออื่นๆ และจะพิจารณาได้ว่า ท่านควรรับประทานอะมิโนเสริมหรือไม่
ในปริมาณเท่าไหร่ อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง เพื่อให้ท่านเข้าใจว่า โปรตีนมีคุณสมบัติอย่างไร

 


                นักกีฬาต้องการสารอาหารโปรตีน ที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของคนปรกติ เพราะร่างกายต้องใช้งานกล้ามเนื้ออย่างหนักในช่วงเล่นกีฬา ดังนั้นนักกีฬาจึงพยายามมองหาแหล่งอาหารเสริมโปรตีน เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด การรับประทานอาหารปรกติเพิ่มขึ้น 2 – 3 เท่า อาจช่วยให้ได้ปริมาณโปรตีนที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ได้รับสารอาหารประเภทน้ำตาลและไขมันตามเข้าไปด้วย ด้วยเหตุนี้นักกีฬาจึงนิยมบริโภคอาหารเสริมที่เรียกว่า เวย์ ที่เป็นแหล่งของอะมิโนโปรตีน มากกว่ารับประทานอาหารหลักเพิ่มขึ้น

                อย่างไรก็ดี ผู้ที่เริ่มออกกำลังกายหรือเพาะกายใหม่ๆ การเริ่มรับประทานเวย์ผลที่ได้อาจไม่ชัดเจนนัก หรือช้ากว่า เพราะเวย์ยังต้องการการย่อยก่อนการดูดซึม โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาในการับประทานนมหรือผลิตภัณฑ์นม การรับประทานโปรตีนในรูปของอะมิโนที่ผ่านการย่อยแล้ว อาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนกว่า ทั้งนี้ต้องพร้อมกับการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธีและเหมาะสมด้วย


                ผู้สูงอายุมักมีปัญหาในการบริโภคอาหารที่มีปริมาณมาก เนื่องด้วยระบบการย่อยของร่างกายทำงานได้น้อยลง จึงเป็นการยากที่จะย่อยโปรตีนให้อยู่ในรูปของอะมิโนก่อนดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เมื่อร่างกายรับโปรตีนได้น้อย ร่างกายจึงอ่อนล้า ไม่ค่อยมีแรง ลูกหลานจึงพยายามหาอาหารเสริมต่างๆ ให้รับประทานเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็น รังนก ซุปไก่สกัด หรืออาหารเสริมอื่นๆ ซึ่งล้วนมีวัตถุประสงค์ในการเสริมโปรตีนให้ร่างกายทั้งสิ้น

                การได้รับอะมิโนโปรตีนเพิ่มจากอาหารเสริม เปรียบเสมือนร่างกายได้รับสารอาหารเพิ่ม โดยไม่มีอันตราย เพราะอะมิโนโปรตีนที่มากเกิน ร่างกายจะขับทิ้งทางปัสสาวะ โดยเฉพาะอาหารเสริมที่อยู่ในรูปอะมิโนที่พร้อมใช้และพร้อมดูดซึม

                อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ควรปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนการรับประทาน เพื่อให้ท่านได้รับปริมาณสารอาหารเหมาะสมกว่า


                ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบกับนักเรียน นักศึกษา คือความเครียดจากการเรียน ทำระบบย่อยอาหารทำงานได้น้อยลง รวมถึงการอดอาหารมื้อเช้า สารที่อาหารต่างๆ จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน

                อาหารเสริมและเครื่องดื่มอะมิโน จึงเป็นที่นิยมเพิ่มๆ ขึ้น เพราะทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้น ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็ว และนำไปใช้ได้เร็วกว่า

                แต่คงไม่ใช่คำตอบแค่เพียงว่า รับประทานแล้วจะฉลาดขึ้น แต่คงบอกได้เพียงว่าร่างกายมีความพร้อมมากขึ้นจากการรับสารอาหารโปรตีนที่เพิ่มขึ้น


                ผู้หญิงกับความงาม เป็นสิ่งที่คู่กัน ซึ่งมีปัจจัยมาจาก การทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ หน้าตาสดใสจากภายใน ด้วยสภาวะการทำงานที่กดดัน ความเครียด การทานอาหารไม่เป็นเวลา อาจทำให้ร่างกายทรุดโทรมเร็วขึ้น การรับประทานอาหารเสริมที่มี อะมิโนโปรตีน อาจช่วยชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป ทำให้ร่างกายดูสดใส กระชับกระเชงมากขึ้น และไม่ทำให้อ้วนแต่อย่างใด (ร่างกายขับอะมิโน ส่วนเกินออก)


                อะมิโนโปรตีน ประเภท Branched Chain Amino Acid (BCAA) จะเป็นตัวไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต (Growth Hormone) จากต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) ซึ่งจะทำให้ร่างการสามารถสร้างกล้ามเนื้อ (Skeleton Muscle) ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ Growth Hormone จะไปกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน ของเซลล์กล้ามเนื้อที่มีการใช้งาน ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น